Priser

Prisen er oppgitt i Euro €

Vekslingskursen er ca. NOK 8,91 mot Euro ( pr 11.2.16). 

Lav sesong: Mellom sesong: Høy sesong:
Før påske og etter høstferien: EUR 1.000 pr uke.  Etter påske – skoleferien ogetter skoleferienEUR 1200 – 1500 pr uke Skoleferien EUR 2200 – 2400 pr uke

 Leiepris for hver enkelt uke er oppført under ”Utleie og priser”

Leie av sengetøy/sengetøyvask koster € 16,- pr. sett (person) og  betales til utleiers representant ved utlevering av nøkler.

Depositum   kr 3.000  som sikkerhet for mulige skader på hus og utstyr innbetales til utleiers konto i Norge og tilbakebetales etter avreise når utleiers representant har godkjent huset.

For litt  lengre opphold i lav- og mellomsesong: Be om tilbud. 

20% av leien betales når avtale om leie er inngått, det resterende  senest 1 måned før leieperioden starter.

Betaling for vask av huset ( EUR 140) og leie av sengetøy betales  samtidig med utlevering av nøkler ved ankomst.

Leieavtalen er ikke endelig før leien med eventuelle tillegg er betalt og kvittering for betalt leie er sendt / fakset utleier.

Betalt leie blir ikke refundert av utleier dersom man ikke benytter seg av leieforholdet, med mindre andre, som utleier aksepterer, kan tre inn i leieforholdet.

Leien inkluderer strøm og vann.  Leietaker kjøper selv forbruksartikler som dopapir, såpe og lignende.  Det er et lite lager i huset ved ankomst. 

BYTTE-DAGER er lørdager, dersom annet ikke er avtalt.

Utsjekking kl. 10:00, innsjekking tidligst kl. 17:00. (Rengjøringshjelpen kommer etter kl.10:00, og må ha tid til å vaske/klargjøre huset)

Legg igjen en kommentar